• Uit eigen voorraad leverbaar
  • Gratis verzending vanaf €60,-
  • 100 dagen kwaliteitsgarantie
NL
retourneren

Retourneren

Verse planten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, zoals binnenplanten, kunnen niet worden geretourneerd. Wij leveren uitsluitend 100% kwaliteitsproducten. Indien je van mening bent een plant te hebben ontvangen welke niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen altijd een passende oplossing.

Overige producten, zoals potten en accessoires, kan je binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde - die niet de vervoerder is - het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, vragen wij je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Gebruik hiervoor onderstaande contactgegevens:

Make a Jungle
2e Tochtweg 98
2913 LS Nieuwerkerk ad IJssel

info@makeajungle.nl
+31 (0)85 773 6001

Europees modelformulier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om de herroeping aan ons kenbaar te maken, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht. Europees modelformulier voor herroepping downloaden.

Gevolgen van herroeping

Er barst gelukkig geen vulkaan uit. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Voor zulke terugbetaling zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Terugbetaling

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat het termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer €9,-. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.