• Uit eigen voorraad leverbaar
  • Gratis verzending vanaf €60,-
  • 100 dagen kwaliteitsgarantie
NL

Disclaimer

Make a Jungle, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.makeajungle.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Make a Jungle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Make a Jungle spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Make a Jungle.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Make a Jungle en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Make a Jungle, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.